Правила користування веб-сайтом

Редакція від 12 червня 2020 року

Використовуючи цей веб-сайт та отримуючи послуги від Товариства з обмеженою відповідальністю «РОЛС ГРУП» (надалі – РОЛС ГРУП) за допомогою веб-сайту Ви підтверджуєте, що ознайомились та повністю погоджуєтесь з цими Правилами користування веб-сайтом (надалі – Правила). Ці Правила визначають порядок використання Клієнтом веб-сайту, а також умови та порядок надання послуг РОЛС ГРУП Клієнтам.

1.Терміни та поняття

Веб-сайт – сайт, що розміщений за адресою unilang.com.ua за допомогою якого РОЛС ГРУП надає послуги Клієнтам.

Послуги – послуги РОЛС ГРУП з навчання мовам, що надаються Клієнту у рамках обраного ним курсу.

Курс – навчальна програма, що розроблена РОЛС ГРУП та призначена для навчання Клієнта.

Клієнт – особа, яка отримує Послуги в рамках певного Курсу та яка відповідає та погоджується з умовами викладеними у цих Правилах.

Акаунт – особистий кабінет Клієнта на Веб-сайті.

Контент – будь-яка інформація та матеріали, які РОЛС ГРУП завантажує та розміщує на Веб-сайті, а також інформація та матеріали розміщені та опубліковані Клієнтом.

Unilang – торгове найменування під яким РОЛС ГРУП надає послуги.

2.Порядок надання послуг

2.1.РОЛС ГРУП надає Послуги через використання Веб-сайту та з використанням Акаунтів Клієнтів.

2.2.Клієнт вказує всі необхідні для створення Акаунту дані при реєстрації на Веб-сайті, включаючи Курс в рамках якого він бажає отримувати Послуги. РОЛС ГРУП забезпечує створення Аккаунту Клієнта протягом 2 (двох) календарних днів з моменту надання Клієнтом усіх необхідних даних.

2.3.Клієнт гарантує що надає РОЛС ГРУП достовірні дані для створення Акаунту та подальшого надання Послуг.

2.4.Клієнт самостійно несе відповідальність за схоронність логіну, паролю та будь-яких інших відомостей, що необхідні для входу та використання Акаунту.

2.5.При наданні Послуг РОЛС ГРУП може використовувати додаткові сервіси, програми та/або файлообмінники. При цьому РОЛС ГРУП не несе відповідальності за будь-які неполадки в їх роботі.

3.Доступні Курси

НазваВартість, грнОбраний навчальний курсОнлайн/

офлайн

1Інтенсивний курс з німецької мови3600

грн\місяць

2Індивідуальні заняття з англійської або німецької мови
5 занять1750
8 занять2640
12 занять3600
3Парні заняття з англійської або німецької мови
5 занять2650
8 занять4080
12 занять5880
  4Основний курс з англійської мови       1800 грн\місяць  
  5Основний курс з німецької мови       1800

грн\місяць

  
  6Курс англійської мови для підлітків       1100

грн\місяць

  


4.Порядок оплати

Всі та будь-які додаткові витрати, пов’язані з доступом Клієнта до Веб-сайту, зокрема витрати на доступ до мережі Інтернет, роумінг даних та інші подібні витрати не включаються до вартості Послуг.

 

4.1.Загальна вартість Послуг визначається індивідуально та залежить від обраного Курсу, відповідно до Розділу 2 цих Правил.

4.2.Вартість навчальних матеріалів входить до вартості онлайн Курсу.

4.3.Оплата здійснюється на умовах передоплати за весь Курс, протягом 3 (трьох) календарних днів 

4.4.Оплата Послуг здійснюється у безготівковій формі за допомогою платіжної системи Fondy. Моментом оплати є момент одержання РОЛС ГРУП коштів.

4.5.Будь-які комісії та інші обов’язкові платежі сплачують Клієнтом самостійно та не включаються до вартості Курсу.

4.6.РОЛС ГРУП може в односторонньому порядку змінювати вартість Курсу. РОЛС ГРУП публікує оновлену вартість Курсів на Веб-сайті. Про такі зміни РОЛС ГРУП додатково повідомляє Клієнтів письмово не пізніше, ніж за 5 (п’ять) робочих днів до набрання ними чинності.

4.7.Підстави, умови та порядок повернення коштів РОЛС ГРУП визначається окремою Політикою повернення коштів.

5.Правила користування веб-сайтом

5.1.Під час використання Веб-сайту Клієнтам забороняється:

 • розміщувати матеріали, які мають образливий характер, наприклад, які пропагують расизм, фанатизм, ненависть або заподіяння фізичної шкоди будь-якого виду будь-якій групі осіб або окремим особам;
 • публікувати Контент, який ображає чи принижує людську гідність;
 • розсилати іншим Клієнтам спам;
 • поширювати неправдиву інформацію, яка вводить в оману або пропагує незаконну діяльність або поведінку, є образливою, загрозливою, непристойною, ганебної, якщо тобі заздалегідь відомо про характер такої інформації;
 • здійснювати будь-які дії, спрямовані на заподіяння шкоди або втручання в роботу Веб-сайту; на отримання несанкціонованого доступу до даних, особистої інформації з Веб-сайту.

5.2У разі виявлення вищеперерахованих дій з боку інших Клієнтів, Ви можете звернутися із скаргою на цю електронну адресу info@unilang.com.ua

5.3.Укладати правочин на основі цих правил може виключно Клієнт, що досяг повноліття.

6.Права та обов’язки РОЛС ГРУП та Клієнтів

6.1.Права та обов’язки РОЛС ГРУП:

 • надавати Послуги Клієнтам в порядку та на умовах відповідно до цих Правил;
 • створити Акаунт Клієнта у строки передбачені Розділом 2 цих Правил;
 • надавати відповіді за скаргами та зверненнями Клієнтів;
 • заблокувати доступ Клієнта до Акаунту у разі порушення ним цих Правил;
 • видаляти Контент Клієнта у разі, якщо він порушує вимоги та обмеження, встановлені Розділом 5 цих Правил, або іншим чином наносить шкоду Веб-сайту;
 • отримувати оплату Послуг в порядку, що передбачений цими Правилами.
 • здійснювати відеозапис, фото-, відео- зйомку в приміщеннях в яких надаються послуги, якщо такі послуги надаються офлайн, та використовувати такі матеріали на власний розсуд.

6.2.Права та обов’язки Клієнтів:

 • отримувати Послуги та доступ до Акаунту відповідно до цих Правил;
 • використовувати функціонал Веб-сайту;
 • звертатися із скаргами у разі порушення Клієнтами Розділу 5 Правил;
 • своєчасно та в порядку, визначеному цими Правилами, вносити плату за Послуги;
 • забезпечити схоронність логіну, паролю та будь-яких інших відомостей, що необхідні для входу та використання Акаунту. У випадку їх втрати невідкладно, але не більш ніж протягом однієї доби повідомити про це РОЛС ГРУП.

7.Інтелектуальна власність

7.1.РОЛС ГРУП не набуває жодних прав на Контент, що створений, завантажений та розміщений Клієнтом протягом користування Веб-сайтом, окрім прав, необхідних для надання Послуг Клієнту.

7.2.Клієнт самостійно несе відповідальність за зміст Контенту та його відповідність вимогам законодавства, а також не порушення прав третіх осіб.

7.3.Надання Послуг РОЛС ГРУП з використанням Контенту та Веб-сайту РОЛС ГРУП у жодному разі не може розцінюватися як передача прав на них Клієнту. Всі виключні майнові права на Контент, що створений та завантажений РОЛС ГРУП, у тому числі, але не виключно зміст Курсів, дизайн, графіка, цифрові та інші матеріали, пов’язані із наданням Послуг та функціонуванням Веб-сайту належать РОЛС ГРУП.

7.4.Після закінчення користуванням Веб-сайтом Клієнт зобов’язується видалити свій Контент протягом 3 (трьох) днів з дня завершення надання йому Послуг РОЛС ГРУП. У іншому випадку РОЛС ГРУП може видалити такий Контент через 30 (тридцять) календарних днів з дня завершення надання Послуг Клієнту.

8.Безпека даних

8.1.Підстави та порядок збирання, обробки та захисту персональних даних визначається відповідно до Політики конфіденційності.

9.Застереження

9.1.ВЕБ-САЙТ ТА ЙОГО ФУНКЦІОНАЛ НАДАЮТЬСЯ ДЛЯ КОРИСТУВАННЯ НА УМОВАХ «ЯК Є», БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, ВИРАЖЕНИХ ПРЯМО АБО ТАКИХ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ. РОЛС ГРУП НЕ ДАЄ ЖОДИХ ГАРАНТІЙ ТА УМОВ ЩОДО КОМЕРЦІЙНОЇ ВИГОДИ, АДАПТИВНОСТІ ДЛЯ ОСОБЛИВИХ ЦІЛЕЙ, ГАРАТІЙ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ БУДЬ-ЯКИХ УГОД ЧИ КОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ. РОЛС ГРУП НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЩОДО ВАШОГО ДОСТУПУ ДО ПОСЛУГ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ. ВИ УСВІДОМЛЮЄТЕ ТА ПОГОДЖУЄТЕСЬ ЩО БУДЬ-ЯКИЙ ДОСТУП ДО ПОСЛУГ ЧИ ВИКОРИСТАННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВАМИ НА ВАШ РИЗИК.

9.2.РОЛС ГРУП У ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ КОНТРОЛЮЄ ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ТРЕТІМИ ОСОБАМИ ПРИ КОРИСТУВАННІ ВЕБ-САЙТОМ.

9.3.Ви розумієте і погоджуєтесь, що доступ до Веб-сайту та послуги можуть час від часу бути обмеженими або надаватися повільніше, в тому числі у зв’язку зі збоєм програмного забезпечення; відмовою серверів, мереж, обладнання, іншого електронного або механічного обладнання; перезавантаженням системних потужностей; перериванням електроживлення, іншого сервісного обслуговування, державними або нормативними обмеженнями; будь-який інший причиною, яка не залежить від РОЛС ГРУП.

10.Відповідальність

10.1.Сторони несуть відповідальність за порушення положень і умов, передбачених цими Правилами, відповідно до чинного України.

10.2.Сторона зобов’язана, на вимогу іншої Сторони, відшкодувати збитки, заподіяні їй невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань відповідно до цих Правил.

10.3.Клієнт самостійно відповідає за претензіями інших Клієнтів та інших третіх осіб, які пов’язані із порушенням Контентом Клієнта будь-яких прав таких осіб.

11.Вирішення спорів

11.1.У випадку виникнення суперечок між РОЛС ГРУП і Клієнтом із питань, передбачених цими Правилами, Сторони зобов’язуються вживати всіх заходів щодо вирішення їх шляхом переговорів між собою.

11.2.У випадку, якщо хоча б одна із Сторін буде вважати за неможливе вирішення суперечок шляхом переговорів, вони повинні вирішуватися в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

12.Зміна Правил

12.1.РОЛС ГРУП залишає за собою право у будь-який момент вносити зміни та доповнення до цих Правил шляхом публікації нової редакції Правил на Веб-сайті.

12.2Продовжуючи користування Веб-сайтом Клієнт погоджується з новими Правилами та зобов’язується їх дотримуватись.

Товариство з обмеженою відповідальністю «РОЛС-ГРУП»

Код ЄДРПОУ 38878550

Адреса 61002, місто Харків, вул. Сумська, будинок 78, А-4 

IBAN  UA 4538 0805 0000 0000 2600 8419 215

АТ «Райффайзен Банк»

Оставь заявку сейчас
Оставьте заявку и мы поможем определить ваш уровень владения языком, и подскажем какой курс лучше всего подойдет вам

  Отзывы наших студентов