Політика повернення коштів

Редакція від 12 червня 2020 року

Цією Політикою Товариство з обмеженою відповідальністю «РОЛС-ГРУП» (надалі за текстом – РОЛС-ГРУП) визначає підстави та порядок повернення коштів Клієнту.

Користуючись цим веб-сайтом Ви погоджуєтесь, що ознайомлені та згодні з усіма умовами, що викладені нижче, а також підтверджуєте, що досягли 18-ти річного віку.

Ця Політика Повернення коштів є частино Правил користування веб-сайтом.

Під коштами слід розуміти вартість Послуг, що надаються РОЛС-ГРУП Клієнту, яка визначається Договором між ними.

У Клієнта виникає право на повернення сплачених РОЛС-ГРУП коштів у разі:

  1. 1)Ненадання Послуг РОЛС-ГРУП Клієнту у строки, передбачені Договором;
  2. Надання Послуг неналежної якості або ж надання їх з порушенням умов Договору;
  3. Відмови Клієнтом від надання Послуг за Договором.

Клієнт має право відмовитися від надання Послуг за Договором і вимагати відшкодування збитків, якщо РОЛС-ГРУП своєчасно не приступив до надання Послуг за Договором або надає їх так повільно, що надати їх у визначений строк стає неможливим.

Якщо під час надання Послуг стане очевидним, що їх не буде надано з вини РОЛС-ГРУП згідно з умовами Договору, Клієнт має право призначити РОЛС-ГРУП відповідний строк для усунення недоліків, а в разі невиконання цієї вимоги у визначений строк — розірвати Договір і вимагати відшкодування збитків за рахунок РОЛС-ГРУП.

РОЛС-ГРУП не несе відповідальності за невиконання, прострочення виконання або інше неналежне виконання зобов’язання за Договором та недоліки у наданих Послугах, якщо доведе, що вони виникли з вини Клієнта чи внаслідок дії непереборної сили.

У разі виявлення суттєвих недоліків у наданих Послугах Клієнт має право вимагати:

1) відповідного зменшення ціни наданих Послуг; або

2) відшкодування завданих йому збитків з усуненням недоліків наданих Послуг своїми силами чи із залученням третьої особи.

Розмір збитків повинен бути обґрунтованим Клієнтом та підтверджений належними доказами.

У разі відмови Клієнта від Договору, РОЛС-ГРУП здійснює повернення сплачених коштів, з вирахуванням вартості вже наданих Клієнту Послуг.

Якщо під час надання Послуг виникає необхідність у додаткових Послугах, що не були передбачені умовами Договору, РОЛС-ГРУП зобов’язаний одержати від Клієнта у будь-якій формі дозвіл на надання таких Послуг.

У разі неможливості надання Послуг через відсутність умов, що мають бути забезпечені Клієнтом, в тому числі, але не виключно, з причин відсутності якісного інтернет-зв’язку та/або технічної можливості з’єднання з РОЛС-ГРУП з боку Клієнта, сплачені кошти не повертаються.

Для повернення коштів, у випадках передбачених цією Політикою, Клієнт повинен направити письмову вимогу про повернення на електронну адресу — info@unilang.com.ua

Вимога про повернення коштів з причин їх неналежної якості може бути направлена лише в період надання Послуг. Кошти за наданні у повному обсязі та прийняті Клієнтом Послуги поверненню не підлягають.

РОЛС-ГРУП розглядає вимогу про повернення протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту її надходження на вказану у цій Політиці електронну адресу.

У разі відсутності заперечень щодо обґрунтованості вимоги та вказаної у ній суми коштів, РОЛС-ГРУП повертає Клієнту кошти протягом 10 (десяти) банківських днів. РОЛС-ГРУП не несе відповідальності за продовження цього строку, якщо затримка виплати є наслідком дій банку чи платіжної системи.

РОЛС-ГРУП залишає за собою право змінювати умови цієї Політики повернення коштів. Нова редакція є чинною з моменту її публікації на цьому веб-сайті. Якщо Клієнт продовжує користуватися веб-сайтом після оновлення Політики повернення коштів, це є висловленням активної згоди із новими її умовами.

Оставь заявку сейчас
Оставьте заявку и мы поможем определить ваш уровень владения языком, и подскажем какой курс лучше всего подойдет вам